Vandværker håber på mere lydhør fremtid

Det skuffende udspil til en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fra Roskilde Kommune, og det mildest talt frustrerende forløb inden da, kalder på kommunal selvindsigt, mener Vandværkerne i Roskilde Nord.

”Udtryk for et demokratisk underskud” og ”spil for galleriet” var nogle af de udtryk, Morten Aagreen fra Jyllinge Vandværk brugte, da han skulle beskrive sin reaktion på det udspil til en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som Roskilde Kommune sendte i høring frem til 15. september.

Specielt den manglende lydhørhed fra kommunalt hold var skuffende, udover selvfølgelig det faktuelle indhold og det manglende ambitionsniveau i udkastet. Selvom der eksempelvis kan ligge økonomiske begrænsninger til grund for det mangelfulde udspil, så gør den utilstrækkelige dialog det umuligt at vide.

»Som jeg også var inde på i vores tidligere udmelding, så fik vi jo ikke rigtig indblik i, hvorfor forvaltningen pillede vores forslag ud af planen igen, efter vi har drøftet forslagene med dem. Det gør det meget svært at forholde sig til, for vi tror jo bestemt ikke, at de er ligeglade med vores grundvand,« siger Morten Aagreen.

Han møder opbakning fra HOFOR, der som bekendt var med til at udforme det fælles høringssvar i november 2021, og som ligeledes har deltaget i processen og møderækken.

»Vi er lige så overraskede som vandværkerne over at se vores grundige arbejde blive mere eller mindre ignoreret fra forvaltningens side, når vi nu har at gøre med en så vigtig ressource som grundvand,« siger sektionsleder for vandplanlægning, Anne Scherfig.

Begge håber de derfor, at den proces, der er i gang nu, med politisk dialog mellem vandværkerne og repræsentanter for Roskilde Byråd, kan løfte samarbejdet mellem parterne fremadrettet.

»Der er intet, vi hellere vil, end at se kommunen i øjnene i den her sag, det må jo være i alles interesse, at vi kommer frem til en plan, der kan beskytte vores grundvand ordentligt. Derfor håber – og tror – vi på, at vores snakke med politikerne fra byrådet kan løsne det hele op, så vi kan få hævet ambitionerne,« siger Morten Aagreen.