Stor skuffelse over uambitiøs indsatsplan

Roskilde Kommunes nye udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er slet ikke på det niveau, vandværkerne i Roskilde Nord havde håbet på baggrund af det omfangsrige høringssvar, der blev indgivet sammen med HOFOR og Fors. »Det har været ét stort spil for galleriet,« lyder dommen.

På baggrund af det succesfulde borgermøde i oktober 2021, med op imod 300 fremmødte borgere, indsendte vandværkerne i Roskilde Vandråd samt forsyningsselskaberne HOFOR og Fors i november et fælles høringssvar til Roskilde Kommunes foreslåede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 

Høringssvaret indeholdt i alt 10 indsigelser og 16 anbefalinger til indsatsplanen, som repræsenterede det, parterne mente, der skulle til for at sikre grundvandets fremtid – og med det store mål at gøre Roskilde Kommune til danmarksmester i rent grundvand i 2025.

Sidenhen har der været afholdt en stribe møder med forvaltningen, hvor vandværkerne har skrevet en lang række forslag ind i hvert udkast fremsendt af forvaltningen, med håb om at opnå en markant forbedring af udkastet.

Derfor er det med stor skuffelse, at parterne bag høringssvaret kan konstatere, at dialogen med forvaltningen om de mange forslag til forbedringer af forslaget til indsatsplanen ikke tilnærmelsesvis har afstedkommet det nødvendige løft af det udkast, der nu er fremlagt for Klima- og Miljøudvalget, og sendt i høring frem til 15. september.

»Hele den her møderække og snak frem og tilbage har reelt være ét stort spil for galleriet. De forslag, vi gang på gang har skrevet ind i de forskellige planudkast, er konsekvent efter hvert møde blevet slettet af forvaltningen. Vi står tilbage med det indtryk, at forvaltningen fra start slet ikke har ønsket en dialog, men stædigt har fastholdt deres holdning over for os,« lyder det fra Morten Aagreen fra Jyllinge Vandværk.

Anne Scherfig, sektionsleder for vandplanlægning
Anne Scherfig, sektionsleder for vandplanlægning

Også hos HOFOR sidder man med en følelse af at være blevet forbigået. Selskabets ambition er således at levere drikkevand baseret på rent grundvand til sine kunder, og det kræver, at kommunerne er ambitiøse, påpeger sektionsleder for vandplanlægning, Anne Scherfig.

»Vi vil meget gerne samarbejde med kommuner og andre vandværker om at sikre grundvandet. Vi var glade for, at Roskilde Kommune på de samlede vandværkers initiativ tog indsatsplan for grundvandet op til fornyet behandling,« siger hun og fortsætter:

»Desværre har dialogen mellem vandværkerne og kommunen ikke sat sig spor i det nye udkast, tværtimod er gode initiativer fjernet. Kommunens plan for grundvandet er simpelthen ikke ambitiøs nok. Der er behov for at beskytte grundvandet, ikke kun der, hvor vi har vores indvindingsboringer, men i hele det område, hvor grundvandet bliver dannet.«

Håbet er ikke opgivet

Morten Aagreen, Jyllinge Vandværk
Morten Aagreen, Jyllinge Vandværk

På vandværkernes vegne ser Morten Aagreen tilbage på et forløb stort set blottet for lydhørhed fra en forvaltning, der slet ikke har forholdt sig til det konkrete indhold i de mange forslag, og fjernet dem uden nærmere forklaring, hvilket har efterladt et nyt planudkast stort set uden faglige forbedringer i forhold til det forrige.

»Et eller andet sted er det jo et udtryk for et demokratisk underskud at vi med så bred folkelig opbakning, som vi oplevede på borgermødet, kan lave så grundigt et forarbejde og komme med så mange indspark til denne her plan, kun for at blive mere eller mindre ignoreret af forvaltningen,« siger han.

»Og det skortede jo heller ikke på politiske ønsker og tilkendegivelser på borgermødet, som slet ikke bliver opfyldt med det her forslag, så det er jo sådan set også lidt af et løftebrud,« tilføjer Morten Aagreen.

Han understreger videre, at man ikke har opgivet håbet om at påvirke indholdet i indsatsplanen, så den kommende tid skal gå med at nærstudere det nye udkast og forberede nye indsigelser, så Roskilde måske alligevel kan blive danmarksmestre i grundvand.

Fra vandværkernes side lyder opfordringen til alle interesserede borgere at indsende høringssvar til kommunen og kræve en mere ambitiøs plan. Alternativet er en stor risiko for, at indsatsplanen kun bliver et ubrugeligt stykke papir, der samler støv på en hylde. Og taberne bliver grundvandet og vores børn og børnebørn.