Klar med ambitiøs plan for rent grundvand i Roskilde

I samlet flok har alle vandværker i Roskilde Vandråd samt forsyningsselskaberne HOFOR og Fors indsendt et fælles høringssvar til Roskilde Kommunes foreslåede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Gennem en stribe indsigelser og anbefalinger håber parterne at få kommunen til at hæve ambitionerne og gå længere i beskyttelsen af grundvandet.

Det er tre stærke størrelser, der er gået sammen i et fælles høringssvar til Roskilde Kommune. De 19 vandværker i Roskilde Vandråd har således fået følgeskab af forsyningsselskaberne HOFOR og Fors i deres forsøg på at styrke fremtidens grundvandsbeskyttelse i kommunen. Tilsammen står de for over 98 procent af det indvundne vand i Roskilde Kommune, i alt 6,9 millioner m3 per år.

»Vi skal turde at sætte barren højt. Vi VIL have rent grundvand i fremtiden, og det kræver en samlet og ihærdig indsats. Vi når ikke i mål på kort tid, og vi når kun målet, hvis vi sigter højt og vælger det rene grundvand til,« fastslår bestyrelsesmedlem fra Jyllinge Vandværk, Morten Aagreen.

Det lange lys på grundvandet

De tre parter anbefaler, at indsatsplanen i langt højere grad lægger op til at sikre grundvandet bedst muligt i fremtiden, så vandværkerne fortsat kan nøjes med simpel vandbehandling, også om 30 år. Parterne vil have kommunen til at gå så langt som muligt for grundvandet inden for lovgivningens rammer, også gerne ud i siden af vejen.

»I HOFOR arbejder vi hele tiden for at sikre rent grundvand – også i fremtiden. Det kræver vilje til at vælge grundvandet til, og selvom vi kan være nødt til at rense nogle steder i en periode, så skal vi kæmpe for at have rent grundvand i fremtiden. I Roskilde kan det lykkes, hvis der bliver kigget på de mange anbefalinger, vi er kommet med,« siger Anne Scherfig, sektionsleder for vandplanlægning, HOFOR.

Morten Aagreen fra Jyllinge Vandværk håber at kommunen vil lytte til parternes forslag.

Med det omfattende høringssvar håber parterne at se en større opdatering af indsatsplanen. Det er nødvendigt at sikre en bedre beskyttelse af grundvandet, også selvom det vil sende planen gennem en ny høringsperiode. Fra vandværkernes side ser man frem mod de næste skridt i processen.

»Vi håber selvfølgelig, at der bliver lyttet til vores forslag. Det vigtigste er, at Roskilde Kommune hæver ambitionsniveauet for grundvandsbeskyttelsen betragteligt, og at det ikke bliver ressourcer – eller mangel på samme – der dikterer niveauet. Vi er klar til samarbejde og dialog om løsninger,«siger Morten Aagreen.

En fælles plan med stor opbakning

I det fælles høringssvar er der i alt 10 indsigelser og 16 anbefalinger til kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det er hvad parterne mener, der skal til, for at sikre rent grundvand i fremtiden – og måske ligefrem gøre Roskilde Kommune til danmarksmester i rent grundvand.

Høringssvaret viderefører også arbejdet med de fire indsatsområder, der blev bakket bredt op politisk, da vandværkerne i Roskilde Nord afholdt borgermøde i Jyllinge 11. oktober 2021. Hele byrådet var således repræsenteret, og alle partier sagde god for principperne, der indebærer at:

  • Der skal laves differentierede indsatser
  • Der skal indføres et udvidet forsigtighedsprincip
  • Fremtidige kildepladser skal reserveres
  • Roskilde Kommune skal samarbejde på tværs med andre kommuner og aktører.

Disse fire principper er alle uddybet i høringssvaret.