De seks vandværker

I starten af 2020 indledte de seks vandværker i Roskilde Nord, sammen med Roskilde Vandråd, et samarbejde under overskriften ”Robust vandforsyning”. Det vil sige, at vi ønsker at sikre en god grundvandskvalitet og en stabil forsyningssikkerhed. Robust vandforsyning har tre hovedmålsætninger: Robusthed i teknik, ressource og administration.

Vandværkerne er enige om, at den vigtigste opgave her og nu er at beskytte nuværende og fremtidige kildepladser mod forurening, ved at få skrevet tre nye mulige kildepladser ind i ‘Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse’ og få indført et ‘udvidet forsigtighedsprincip’, der skal anvendes i Roskilde Nord.

Vandværkerne i Roskilde Nord er Jyllingehøj Vandværk, Gundsømagle VandværkNordmarkenvand VandværkVærebro VandværkJyllinge Vandværk og Kastaniehøj Vandværk.

Danske vandværker

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets drikkevandsforsyninger. Hovedfokus er, at der bliver leveret godt drikkevand gennem en effektiv grundvandsbeskyttelse og en sikker og energi- og klimavenlig forsyning af høj kvalitet, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.

Danske Vandværkers mange medlemmer tæller ud over vandværker flere hundrede virksomheder i vandbranchen, både leverandører og rådgivere.

Danske Vandværker tilbyder bl.a. rådgivning, kurser, netværk og politisk interessevaretagelse for deres medlemmer.