Uambitiøs indsatsplan bør kasseres

Alle vandværkerne i Roskilde Vandråd og HOFOR vil have Roskilde Kommunes seneste udkast til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet skrevet om igen. Udkastet er nemlig endnu mindre ambitiøst end den version, der blev forkastet sidste år.

Dommen fra alle vandværkerne i Roskilde Vandråd og forsyningsselskabet HOFOR er klar: Roskilde Kommunes seneste indsatsplan for beskyttelse af grundvandet er for uambitiøs og bør kasseres.

Da fristen for indsendelse af høringssvar udløb 15. september, lå endnu et fælles høringssvar fra de private vandværker i Roskilde Kommune og HOFOR i kommunens digitale postkasse.

Det nye, fælles høringssvar er det andet på godt 10 måneder, og gengiver kort forløbet med forvaltningen, fulgt op af en klar anbefaling om at kassere forslaget. Derudover medfølger fire bilag, heriblandt sidste års høringssvar.

»Forvaltningen har på ingen måde været lydhør i forhold til de konkrete forslag, vi har skrevet ind i udkastet undervejs i processen. I stedet har de egenrådigt slettet vores forslag uden nogen begrundelse,« siger bestyrelsesmedlem i Jyllinge Vandværk, Morten Aagreen.

Der blev i 2021 ikke udarbejdet den lovpligtige hvidbog på baggrund af de indkomne høringssvar med begrundelse i processen med den nedsatte arbejdsgruppe og denne anden høring af det nye udkast.

Vandforsyningerne efterspørger derfor, at der denne gang udarbejdes en hvidbog, så forvaltningen kan begrunde, hvorfor de mener, at vandforsyningernes forslag ikke kan være en del af indsatsplanen og at den heller ikke skal være ambitiøs – stik modsat den politiske melding på sidste års borgermøde i Jyllinge, hvor otte af byrådets partier var repræsenteret foran godt 300 fremmødte. Hvidbogen vil også være med til at skabe større gennemsigtighed omkring den administrative behandling af vandforsyningernes forslag.

Parter føler sig ignoreret

Ifølge Morten Aagreen har høringsparterne oplevet en subjektiv tilgang til dialogen, hvilket har smittet af resultatet af processen.

»For eksempel er forvaltningens begrundelse for den tyndbenede indsatsplan, der blev fremlagt kommunens klima- og miljøudvalget (KMU) i april, tendentiøs og misvisende. Derfor fremsendte vi vores egen indstilling til udvalget, som dog tilsyneladende, når man læser mødereferatet, desværre ikke er blevet drøftet,« siger Morten Aagreen.

Parternes indstilling til klima- og miljøudvalget er fremsendt som bilag til høringssvaret.

Generelt fornemmer vandværkerne, at de mange input og forslag tilsyneladende ikke er nået frem til det politiske niveau, og derfor ikke har indgået i politikernes vurdering og drøftelser af de nødvendige tiltag for at beskytte fremtidens grundvand i det endelig udkast til indsatsplanen.

»Fakta er, at det nye udkast efter forvaltningens revision er blevet endnu mindre ambitiøst end det oprindelige, da det indeholder 75 procent færre miljømål og 85 procent færre retningslinjer. Vi føler, at forvaltningen egenrådigt har ignoreret vores ønsker til indsatsplanen uden nogen saglig eller faglig begrundelse,« siger Morten Aagreen.

Vandværkerne sidder tilbage med en dyb frustration og forundring over, at værdifuld viden fra parternes første høringssvar ikke er blevet indarbejdet af forvaltningen i det nye udkast til indsatsplan.

»Det eneste positive, vi kan sige om indsatsplanen er, at vandværkerne i Roskilde Nord har fået anvist nogle forslag til nye kildepladser, og at forvaltningen har fjernet de såkaldte uhjemlede skal-indsatser fra det første forslag,« siger Morten Aagreen.

Brug for tilstrækkelig tid til udarbejdelsen

I det lys er anbefalingen fra vandværkerne i Roskilde Vandråd og HOFOR, at arbejdet med indsatsplanen bør begynde forfra – for tredje gang.

»Vi har brug for, at der på politisk niveau skabes en klarere og tydeligere ramme for forvaltningen med den politiske ambition for grundvandsbeskyttelsen i højsædet. Derudover skal der sættes ordentlig tid af til processen. Det er vigtigere med en ambitiøs indsatsplan for grundvandsbeskyttelse end en beslutning her og nu,« siger Morten Aagreen.

Den holdning deler HOFOR, der sammen med vandværkerne i Roskilde Vandråd står for over 98 procent af det indvundne vand i Roskilde Kommune. I alt drejer det sig 6,9 millioner m3 tilladt indvinding årligt.

»Vi håber, at Roskilde Kommune vil gå tilbage til tegnebrættet og lave en plan, der kan beskytte vores grundvand så godt, som der er brug for,« siger sektionsleder i vandplanlægning i HOFOR, Anne Scherfig.

Spørgsmål kan rettes til

Morten Aagreen, bestyrelsesmedlem, Jyllinge Vandværk, morten.aagreen@gmail.com, 2760 6108

Christina Otzen, pressechef, HOFOR, chot@hofor.dk, 2795 2147

Bilag A. Udkast revision 1. marts 2022

Bilag B. Høringsvar fra vandværkerne i Roskilde Vandråd samt HOFOR og fors 12.11.21

Bilag C. Vandværkernes sagsfremstilling til KMU d. 7-4-22

Bilag D. Roskilde Nord – Indsatsplan 2022 – Oplevelse af processen Til partierne

Høringsvar fra Roskilde Vandråd og HOFOR (15.09.22)