Processen og dialogen fortsætter

Budskabet om, at vi fra vandværkernes og forsyningsselskabernes side er utilfredse med det nye udkast til indsatsplanen, og at gruppen ikke føler sig i hørt i den forbindelse, er nået ud via medierne. Jonas Paludan fra Enhedslisten savner noget konkret i vores høringssvar, hvilket vi stiller os uforstående overfor.

Som vi gav udtryk for i en pressemeddelelse her på sitet i starten af juli, så er det samlede hold – alle vandværker i Roskilde Vandråd og forsyningsselskabet HOFOR – bag det fælles høringssvar til Roskilde Kommunes foreslåede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse svært utilfredse med det nye udkast til indsatsplanen.

Det budskab har adskillige lokale medier videreformidlet, og også forholdt de ansvarlige politikere. Dagbladet Roskilde har således talt med formanden for klima- og miljøudvalget, Enhedslistens Jonas Paludan, om kritikken af forvaltningen og planen for grundvandsbeskyttelse.

”Jeg må tage til efterretning, at de ikke føler sig hørt. Når det så er sagt, så er de udspil, jeg har hørt og set fra vandværkerne, ikke specielt konkrete. Jeg håber, de vil spille ind igen, så vi politikere får deres helt konkrete forslag til, hvor der skal ske forbedringer,” siger han til avisen.

Det synspunkt stiller vi os i gruppen noget uforstående overfor.

»Vi kan ikke andet end se det som et udtryk for, at Paludan – og hele udvalget, går vi ud fra – ikke har fået vores indspil ordentligt forelagt af forvaltningen. Vores høringssvar indeholder i alt 10 indsigelser og 16 anbefalinger, foruden et helt kapitel med konkrete ændringer til specifikke afsnit i udkastet, så det er særdeles håndgribeligt,« siger Morten Aagreen fra Jyllinge Vandværk.

Dertil kommer de mange forslag vi har indskrevet i hvert eneste udkast til indsatsplanen, hvor af det seneste blev sendt til arbejdsgruppens møde 24. marts 2022, og som ligeledes er meget konkrete. Samtidig anerkender vi dog, at der kan være økonomiske årsager til det skuffende ambitionsniveau og kommunens tilbageholdenhed.

Vores opfattelse møder opbakning fra Lars-Christian Brask (LA), der var med på borgermødet tilbage i oktober, som i et læserbrev i Dagbladet fortæller at det ”skræmmer mig at læse (…), hvordan vores forvaltning i Roskilde har »glemt« alle de input, som HOFOR, Jyllinge og Gundsømagles vandværker er kommet med til den nye indsatsplan.”

”Mig bekendt er der spillet godt ind, men det mener klima- og miljøformand Paludan (EL) ikke er sket konkret nok,” fortsætter Lars-Christian Brask i Dagbladet, og opfordrer på den baggrund borgerne i Roskilde og omegn til at få emnet tilbage på dagsordenen, hvilket vi selvfølgelig kun kan bakke op om.

Udover Lars-Christian Brask er vi fra vandværkerne og forsyningsselskaberne i dialog med en stribe politikere i Roskilde Byråd, som vi vil mødes med over de kommende uger for at drøfte, hvordan vi kan løfte det nye udspil til indsatsplanen frem mod høringsfristens udløb 15. september. Mere om den proces følger.